08.09.2013 - sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rzymie

Idź do spisu treści

Menu główne

08.09.2013

czytania liturgivzne
 
 
Liturgia Słowa
na XXIII Niedzielę zwykłą 08.09.2013r.

 
 


                            


PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi Mądrości (Mdr 9,13-18b)


Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką, a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich Mądrość.

Oto słowo Boże.PSALM RESPONSORYJNY (Ps 90,3-4.5-6.12-13.14 i 17)
Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką.

Obracasz w proch człowieka
i mówisz: ”Wracajcie, synowie ludzcy”.
Bo tysiąc lat w Twoich oczach jest
jak wczorajszy dzień, który minął,
albo straż nocna.

Porywasz ich, stają się niby sen poranny,
jak trawa, która rośnie:
rankiem zielona i kwitnąca,
wieczorem więdnie i usycha.

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich!

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami!
wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj.


DRUGIE CZYTANIECzytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filemona (Flm 9b-10.12-17)


Najdroższy:

Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie, ileż bardziej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ


Ps 119,135

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
i naucz mnie Twoich ustaw.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIASłowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 14,25-33)


Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: »Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć«. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”.

Oto słowo Pańskie.Pan Jezus tym, którzy poszli za NIm stawia wysokie wymagania: wyrzeczenie się rodziny, przyjaciół, sławy, a nawetżycia - gdy tego wymagać będzie służba Bogu; oraz wyrzeczenie się wszelkiej żądzy posiadania. Mieć w nienawiści nie oznacza uczucia nienawiści. Te słowa można przetłumaczyć tak: "kto bardziej kocha ojca, nie jest mnie godzien". Jeżeli Jezus kogoś powołuje do większego wyrzeczenia, to powołuję go jednocześnie do większej miłości i większego zjednoczenia ze sobą. Wielu było takich, którzy wiedzeni pierwszym porywem wszystko porzucali, aby poświęcić się Bogu, ale potem nie wytrzymywali trudu tej heroicznej drogi. Dlatego Jezus przestrzega, aby każdy najpierw zastanowił się, czy jest gotowy i czy ma na tyle sił i wewnętrznego przekonania, aby do końca pozostać wiernym. O tym mówią dwie krótkie przypowieści o budowaniu wieży i o królu, który chce stoczyć bitwę. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego